Danh mục sản phẩm

Thông báo huỷ đăng ký công ty đại chúng
Theo: - Cập nhật ngày: 14/01/2016 - 07:50:23

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA – NGK CẦN THƠ

 
 

Số:_          41/B.NGK.2016

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

                        Cần Thơ, ngày 13 tháng 01  năm 2016

 

 

                          THÔNG BÁO


( V/v Huỷ đăng ký Công ty đại chúng )

 

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Công văn số 8090/UBCK-QLPH ngày 31/12/2015 của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước về việc huỷ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ Phần Bia Nước giải khát Cần Thơ;

 

Công ty Cổ Phần Bia Nước giải khát Cần Thơ xin trân trọng thông báo kể từ ngày 25/5/2015 Công Ty Cổ phần Bia nước giải khát Cần Thơ không còn đáp ứng đủ điều kiện là Công Ty Đại chúng và đã được Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước thông báo huỷ đăng ký Công ty Đại chúng theo Công văn số 8090/UBCK-QLPH ngày 31/12/2015   

Trân Trọng !

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 Đã ký


Đặng Chín

Về trước Gởi email bạn bè Bản in ấn

Bản quyền © 2012 Công ty Cổ phần Bia - Nước Giải Khát Cần Thơ

586 đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 02923 838 477 - Fax: 02923 838 225

Email: cabeco586@cabeco.vn - Website: www.cabeco.vn

Miền Ty Nt - Mientaynet.com
Tổng truy cập: 173934
Đang online: 1